هیرپیکس آفتاب اهواز دوشنبه 4 اردیبهشت

هیرپیکس: آفتاب اهواز دوشنبه 4 اردیبهشت اوقات شرعی روز دوشنبه طلوع آفتاب غروب آفتاب

«در زمانه‌ای که همه می‌خواهند کلاه‌شان را سفت بچسبند تا باد نبردش و حتی غیرت و عدالت هم رانتی و باسمه‌ای و فیک شده، سر و کله علی کریمی، یک شورشی بی‌کله پیدا می‌

شورش بی‌دلیل

شورش بی علت

عبارات مهم : سیاسی

«در زمانه ای که همه می خواهند کلاه ارزش را سفت بچسبند تا باد نبردش و حتی غیرت و عدالت هم رانتی و باسمه ای و فیک شده، سر و کله علی کریمی، یک شورشی بی کله پیدا می شود تا به ما یادآور شود هنوز هم می توان بدون انگیزه های پلشت سیاسی و منفعت فردی، کافه را به هم ریخت.»

سیدعبدالجواد موسوی در روزنامه اعتماد نوشت: «با هر متر و معیاری که فکر کنید علی کریمی نباید در برنامه نود حضور پیدا می کرد. نباید آینده زندگی فوتبالی اش را به خطر می انداخت و نباید به حرف کسانی که احتمالا نفع شخصی از نزاع او و فدراسیون فوتبال می بردند، گوش می سپرد و خودش را گوشت جلوی توپ می کرد ولی این کار را کرد و احتمالا بیش از هرکس دیگری رضایت خودش را جلب کرد. یعنی هنگامی که بعد از برنامه نود جلوی آینه رفت جهت خودش صلوات فرستاد و زیرلبی گفت: تو معرکه ای پسر! درست مثل رضا موتوری که هنگامی که تصمیم گرفت پول های دزدی را به پلیس بدهد و با مخالفت مادرش روبه رو شد که به طعنه گفت: می خوای دختره خوشش بیاد؟ گفت: نه ننه! می خوام هفتاد سالِ سیاه کسی خوشش نیاد، برعکس می خوام همه بدشون بیاد، این منم که باس خوشم بیاد.

خیلی ها پریشب تا حالا جهت کریمی هورا کشیده اند، خیلی ها هم کار او را نپسندیدند و حتی بعضی ها به طعنه او را حاتمی کیای فوتبال خطاب کردند ولی علی کریمی بی پروای ننگ و نام فقط کاری کرد که خودش خوشش بیاید. این که حرف های کریمی چه تاثیری بر فوتبال ما می گذارد یا نمی گذارد اصلا مهم نیست.

شورش بی‌دلیل

این که حضور او به عنوان منتقد، راه را جهت دیگر منتقدان باز می کند یا می بندد هم مهم نیست. این که چه کسانی از سادگی و صفای باطن علی کریمی سوءاستفاده می کنند و می خواهند از گرده او جهت رسیدن به قدرت اوج بروند هم مهم نیست. مهم این است در زمانه ای که همه می خواهند کلاه ارزش را سفت بچسبند تا باد نبردش و حتی غیرت و عدالت هم رانتی و باسمه ای و فیک شده، سر و کله یک شورشی بی کله پیدا می شود تا به ما یادآور شود هنوز هم می توان بدون انگیزه های پلشت سیاسی و منفعت فردی، کافه را به هم ریخت. در اجاقی طمع شعله نمی بندم و به این خردک شرر دلخوشم تا چراغ بعدی را کدام قلندر روشن کند.»

واژه های کلیدی: سیاسی | برنامه | فوتبال | فوتبالی | علی کریمی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog