هیرپیکس آفتاب اهواز دوشنبه 4 اردیبهشت

هیرپیکس: آفتاب اهواز دوشنبه 4 اردیبهشت اوقات شرعی روز دوشنبه طلوع آفتاب غروب آفتاب

۳ فیلمنامه در دست دارم ، زمان اکران «چهل کچل» مشخص نیست

کارگردان «چهل کچل» با بیان اینکه وقت اکران عمومی این فیلم هنوز مشخص نیست می گوید این فیلم را به جشنواره های خارجی می فرستد.  زمان اکران ..

ادامه مطلب